Πιστοποιητικό

Βραβεία

National Award Hi-Tech Enterprice Certification

Επαρχία Hi-Tech Private Eneterprice Certification

Επαρχιακή Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας

Προσόντα

ISO9001

Πιστοποίηση

CE

Επιστολή Έκθεση-DLF

L340v2

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

JH2020122

JH2020123

JH2050182

JH2020122

JH2020123

JH2050182

7403515

7198604

12933787

12772845

12944197